דעות ומאמרים

 

ד"ר מוז תבע את המינוח chemosurgery לסוג הזה של הניתוח. לימים קבע הקולג האמריקאי לניתוחי מוז וסרטן העור את המינוח ניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוז והגדיר קריטריונים לבצוע הניתוח ושמוש במינוח הנ"ל (1). הרעיון הכוללני היה כי רופא אחד ישמש כמנתח, פתולוג ורופא משחזר. שילוב של מספר דיסציפלינות ברופא אחד הביא להתמקצעות של מנתח המוז והאפשרות להקנות לחולה מקסימום ריפוי במינימום הרס של ריקמת עור תקינה סביב ובכך לתוצאות האסטטיות הטובות ביותר. בניתוח מוז מתבצעת בדיקה on line של כל הריקמה המוצאת מהחולה על שוליה ועומקה על ידי המנתח עצמו. הקשר ההדוק שבין הרופא המנתח לאותו "רופא בודק" באמצעות המפה הטופוגרפית ו"הקשר האישי " מבטיחים מינימום טעות במיפוי ומקסימום הצלחה בניתוח . המיומנות של המנתח בעיון בחתכים קפואים אופקיים גדולה לעיתים מזו של רופא אחר הרגיל לעין בחתכים ורטיקליים. ההצלחה הטיפולית המתועדת בספרות של ניתוח מוז מתאפשרת בזכות העובדה כי המנתח מטפל מדי יום ביומו במספר מצומצם מאד של גדולים קרי BCC ו SCC. להלן ציטטה מספרו של ד"ר גרי בורגט פלסטיקאי משיקגו: Traditional methods of pathologic margin examination, which utilize cross sectional or bread loaf techniques, are unreliable. Do not rely on them. If the excision of a tumor has been guided by such standard pathologic sections rather than the Mohs technique, an additional margin, laterally and in depth, must be excised and proven free of tumor before the beginning of reconstruction (2).

 

במהלך השנים התפתחו חיקויים לניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוז. שיטת החתכים הקפואים מתבססת על בדיקה בזמן אמיתי בדומה לניתוח מוז. בשיטת ניתוח זו המנתח מוסר את הרקמה לבדיקה לפתולוג אשר לא תמיד נמצא בחדר הניתוח אלא במעבדה לפתולוגיה . שיטה זו עדיפה על כריתה ללא בדיקה אך נחותה מניתוח מוז. המיפוי אינו מדויק כמו בניתוח מוז , ברב המקרים לא קיים קידוד בצבעים (color coding), השכבות אינן דקות והמנתח אינו זה שבודק ומתמצא בתוואי השטח . שיטת ניתוח נוספת ידועה בשם SLOW MOHS. בשיטה זו נכרת הגדול, מתבצעת מפה טופוגרפית, אך הריקמה נשלחת לבדיקה פתולוגית בפרפין והתשובה מתקבלת יום או יומיים לאחר מכן. בשיטה זו יש עכוב בסגירת הפגם הניתוחי , הארכה ניכרת של משך הניתוח ועדין אי דיוק מסוים עקב העדר בדיקה על ידי הרופא המנתח .

 

שימוש בשיטת SLOW MOHS נעשה גם במקרים של גדולים כמו מלנומה או סרקומות של רקמות רכות בהן יש למנתח קושי לפענח חתכים קפואים. לעומת ניתוח מוז בשאר הניתוחים יש מצבים בהם המנתח סוגר את פגם הניתוח עוד לפני קבלת התשובה הסופית ובכך חוטא לאמת הרעיונית שמאחורי בצוע הניתוח. מדוע אם כן קימות שיטות שונות ? ראשית מכיון שההכשרה הדרושה לבצוע ניתוח מוז לא קימת בכל מוסד רפואי. שנית מכיון שאצל מספר רופאים האני מאמין חזק לפעמים מה evidence based medicine ושלישית מכיון שכאשר יש שיטה יעילה יותר כורח המציאות היא למצא חיקוי על מנת לענות על צרכי הציבור. יש לי הרהורי לב לגבי ניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוז והאטיקה הרפואית.

 

במיוחד בימים אלו כאשר חוק זכויות החולה עומד לנגד עיננו הציבור חיב להיות מוגן בפני אותם רופאים אשר מגדירים את עצמם כמנתחי מוז אך אין להם את ההכשרה או התמיכה הטכנולוגית הדרושים לבצוע הניתוח. בד בבד אני מרשה לעצמי לומר כי לא צריך לגרם להתמכרות לשיטה וכל גדול ממאיר באשר הוא לכרת בשיטת מוז במיוחד אם הוא קטן ונמצא באזורי גוף אשר בהם השמירה על רקמת עור בריאה אינה כה חיונית. ספטמבר 2002

 

בתחילת יולי 2002 הלך לעולמו ד"ר פרדריק מוז בגיל 92. לרב רופאי העור אין צורך להציג את ד"ר מוז. ד"ר מוז החל דרכו ככירורג באוניברסיטת ויסקונסין שבארה"ב. תרומתו הגדולה לרפואת העור והאונקולוגיה היתה הולדתו של ניתוח מיקרוגרפי הנקרא על שמו. בתחילת דרכו בצע ד"ר מוז את הניתוח תוך שימוש בחומר מבוסס על כלוריד האבץ אשר גורם לקיבוע (פיקסציה) של הגדול וריקמתו בעור החולה IN VIVO. יום לאחר מריחת החומר על הגדול בוצעה כריתת הגידול, תוך שימוש במיפוי ריקמתי על מנת לאפשר ריפוי מירבי והרס מיזערי של העור.

 

מפי המנתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

רחוב הברזל 26, תל-אביב